93 488 11 00 whatsapp icon 683 55 94 05

Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), SERVEIS MÈDICS COMPLEMENTARIS SL informa que és titular del lloc web WWW.CLINICARINOS.COM. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, serveis mèdics COMPLEMENTARIS SL informa de les següents dades: El titular d'aquest lloc web és SERVEIS MÈDICS COMPLEMENTARIS SL, amb CIF B63815286 i domicili social a RAMBLA CATALUNYA 81 3º1ª 08008, BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil, al FOLI 67, de l'TOM 37.457, FULL nombre B 299.797, INSCRIPCIÓ 1.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacti'ns en l'e-mail: comunicacion@clinicarinos.com Telèfon 934 88 11 00 o mitjançant el formulari de contacte del nostre web.

Usuari i règim de responsabilitats
La navegació, accés i ús pel lloc web de SERVEIS MÈDICS COMPLEMENTARIS SL confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de SERVEIS MÈDICS COMPLEMENTARIS SL, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas. El lloc web de SERVEIS MÈDICS COMPLEMENTARIS SL proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per SERVEIS MÈDICS COMPLEMENTARIS SL per l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web. L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per SERVEIS MÈDICS COMPLEMENTARIS SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat
SERVEIS MÈDICS COMPLEMENTARIS SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut de altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços. SERVEIS MÈDICS COMPLEMENTARIS SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, SERVEIS MÈDICS COMPLEMENTARIS SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

Modificacions
SERVEIS MÈDICS COMPLEMENTARIS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de SERVEIS MÈDICS COMPLEMENTARIS SL amb CIF B63815286 i domicili social situat a RAMBLA CATALUNYA 81 3º1ª 08008, BARCELONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, SERVEIS MÈDICS COMPLEMENTARIS SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades. SERVEIS MÈDICS COMPLEMENTARIS SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que SERVEIS MÈDICS COMPLEMENTARIS SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic comunicacion@clinicarinos.com Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial
SERVEIS MÈDICS COMPLEMENTARIS SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de SERVEIS MÈDICS COMPLEMENTARIS SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats
En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de SERVEIS MÈDICS COMPLEMENTARIS SL. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de SERVEIS MÈDICS COMPLEMENTARIS SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de serveis mèdics COMPLEMENTARIS SL.SERVEIS MÈDICS

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció
SERVEIS MÈDICS COMPLEMENTARIS SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions. La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. SERVEIS MÈDICS COMPLEMENTARIS SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Comparteix aquesta pàgina: