93 488 11 00 whatsapp icon 683 55 94 05

Liposucció sense cirurgia: Desobody

La Intralipoterapia és un procediment no quirúrgic indicat pel tractament del greix localitzat que es realitza mitjançant la infiltració directa en el teixit adipós de Desobody, una solució farmacològicament activa, ràpida, indolora, i que no requereix anestèsia.

Desobody és un tractament de intralipoteràpia que redueix els dipòsits adiposos, és una solució aquosa amb base gelatinosa, biocompatible i reabsorbible, es pot aplicar en zones on volem aconseguir la reducció de volum, fins i tot a la papada. Com en tots els tractaments és imprescindible la bona selecció del pacient per obtenir els millors resultats.

Indicacions

Especialment indicat pel greix que no desapareix quan aprimem, és l'única tècnica no quirúrgica definitiva, ja que igual que la liposucció, destrueix per sempre els cúmuls de greix en:

  • Abdomen
  • Cartutxeres
  • Genolls
  • Cames i braços
  • Papada

La tècnica

La intralipoteràpia requereix una pràctica especial, és una tècnica avançada i per això és important que la realitzi un metge format específicament en aquest tractament, a Clínica Rinos els nostres especialistes són la Dra. Campañá, la Dra. Lyudmila i el Dr. Cruz.
Desobody s'aplica amb cànula, i amb una sola punxada podem repartir la solució per tota la zona que volem tractar.
És important realitzar una sessió cada tres o quatre setmanes i de tres a cinc sessions en funció de la quantitat de pannicle adipós que volem tractar.
És imprescindible combinar-ho amb alguna sessió de drenatge limfàtic per ajudar a eliminar el volum.

Recuperació

El pacient pot fer vida normal després de cada sessió, pot tenir una mica de molèsties inflamatòries però són suportables i de curta durada, com en tots els tractaments injectables és probable l'aparició de morats, en major o menor mesura en funció de cada pacient.

L'ultrasò es recomana després de cada sessió ja que potencia l'efecte de l'Desobody.

  • Ràpida
  • Tècnica no quirúrgica definitiva

Comparteix aquesta pàgina: