93 488 11 00 whatsapp icon 683 55 94 05

Cirurgia de mentó i pòmuls

La mentoplàstia o cirurgia de la barbeta és una de les tècniques quirúrgiques facials més practicades que consisteix en l'augment de grandària del mentó. L'augment del mentó és una de les tècniques que aporten més satisfacció al pacient, harmonitza la cara donant-li una aparença més jove, i un mentó de grandària adequada que crea el balanç positiu necessari per embellir el rostre. Molts pacients que acudeixen a la nostra consulta no acaben d'identificar la seva falta de mentó, consulten per afinar la punta del nas o ens indiquen que volen millorar la seva cara però no saben bé com, això passa quan la falta de mentó no és exageradament evident. És una tècnica complementària de la rinoplàstia quan el perfil está descompensat.

Abans i després d'augment de MENTÓAbans i després d'augment de MENTÓ

Indicacions

La cirurgia d'augment de la barbeta es recomana a persones majors de 18 anys d'edat. Es prescriu per a persones que detectin:

  • Mala projecció del mentó (mentó petit)
  • Flacciditat submental (papada)

La intervenció

Aquest procediment sol ser ambulatori i pot combinar-se amb la rinoplàstia o la cirurgia d'augment de pòmuls.

La tècnica

L'objectiu d'aquest procediment és avançar el mentó. Per a això col·loquem una pròtesi anatòmicament dissenyada per a aquesta zona. Després de prendre una sèrie de mides el cirurgià decidirà quina és la més apropiada per al contorn de la mandíbula. Per col·locar aquest petit implant fem una petita incisió a l'interior de la boca o sota del mentó, posteriorment aquesta incisió es tanca amb una sutura mínima.

Anestèsia

Aquest procediment és de tipus ambulatori es realitza sota anestèsia local o local amb sedació, sense ingrés hospitalari.

Durada de la intervenció

La intervenció dura entre 30 i 45 minuts

El postoperatori

Habitualment en dos o tres dies el pacient pot tornar a les seves activitats habituals, tot i que és d'esperar que passi per un període d'inflamació que pot durar diverses setmanes. Encara que el resultat és immediat, és després del període d'inflamació quan podrem valorar els resultats com a definitius. Com en qualsevol cirurgia facial, és molt important que tingui expectatives reals del canvi que podem aconseguir, per això en la visita amb el cirurgià podrà acabar de decidir la necessitat o no d'aquest canvi.

Tractaments relacionats: mentoplàstia sense cirurgia

Actualment existeixen altres tècniques que ens permeten augmentar el mentó sense cirurgia de forma igualment permanent: la Bioplàstia.

Cirurgia de pòmuls →

Comparteix aquesta pàgina: