93 488 11 00 whatsapp icon 683 55 94 05

Intervenció

La col·locació es realitza a través d'un procés d'endoscòpia estàndard amb una lleugera sedació. Després s'insereix el baló per via oral a l'estómac. Un cop dins de l'estómac, s'omple el baló amb sèrum fisiològic a través d'un petit tub unit al dispositiu.

Les col·locacions del baló i els procediments de reajustament tenen una durada aproximada d'entre 15 i 20 minuts. Després, els pacients romanen una hora en observació abans de poder anar a casa. S'ha de calcular com a mínim 3 dies de repòs per recuperar-se després la col·locació del baló.


Vídeo que explica la tècnica de col·locació del baló intragàstric.

El procediment que ha cobert les expectatives esperades en pèrdua de pes als nostres pacients, requereix d'un especialista altament qualificat degut a la major dificultat tècnica que té la col·locació d'aquest baló. Clínica Rinos, compta amb un dels especialistes més reconeguts en la tècnica endoscòpica de col·locació de baló: el Dr Valenti Puig Divi (Digestòleg).

La nostra unitat d'Obesitat és pionera en la col·locació del baló ajustable de durada 12 mesos.

Després de portar el BAS durant 12 mesos he perdut 45kg. El meu metge va augmentar la mida del meu baló als 4 mesos de tractament i gràcies a això, vaig poder seguir perdent tan de pes com al principi.

Postoperatori

La reincorporació a les seves activitats diàries dependrà de la rapidesa del seu cos a adaptar-se al baló ajustable. És important que entengui que el baló intragàstric és una eina per ajudar a perdre pes i sempre ha d'anar acompanyada d'una dieta, exercici i un programa de modificació d'hàbits alimentaris.

La quantitat de pes que perdi i el seu manteniment dependrà de si segueix la dieta correctament i de la seva adhesió al programa de canvi d'estil de vida. La mitjana de pèrdua de pes amb altres balons intragàstrics és de 15 quilos durant un període de 6 mesos. Amb el baló ajustable en canvi, podem anar augmentant la seva mida, mantenint així la sensació de plenitud i continuar perdent pes en una mitjana de 30 a 35 kg al finalitzar el tractament.

El programa de seguiment és molt important per garantir l'eficàcia del baló, així com el canviar d'hàbits. Haurà de visitar-se amb la seva dietista almenys una vegada al mes mentre porti el baló. Durant aquest període, el seu progrés serà avaluat i a més haurà adoptar nous hàbits nutricionals que, combinats amb l'exercici físic, li permetran mantenir en un futur els resultats obtinguts.

La nostra clínica posa especial èmfasi en un seguiment estricte del pacient, el nombre de visites és il·limitat per adaptar-nos als diferents perfils de pacients.

Passats uns mesos de tractament, si deixa de sentir l'efecte saciant i sota la prescripció de la Clínica, és possible augmentar la seva mida a través d'una senzilla endoscòpia. Recuperant així la sensació de plenitud i tornant a tenir pèrdues de pes similars a la primera fase del tractament. Es produeix així una prolongació de la pèrdua de pes fins als 12 mesos.

Tractaments relacionats

Dietètica i Nutrició

Portar una alimentació equilibrada per millorar la salut o per baixar pes, el nostre departament de nutrició l'ajudarà a aconseguir els seus objectius.

Més informació

Comparteix aquesta pàgina: