93 488 11 00 whatsapp icon 683 55 94 05

La intervenció d'augment de pectorals

La intervenció

Els implants o pròtesis es poden introduir pel solc mamari o per l'aixella. Hem d'estudiar i definir bé quines són les prioritats del pacient per escollir la mida de la pròtesi i la via d'entrada.

La incisió és d'uns 4 centímetres, a través d'aquesta incisió es crea una butxaca sota el múscul pectoral major i es col·loca la pròtesi.

Aquest procediment pot durar d'una a dues hores i es realitza amb anestèsia general i ingrés d'una nit. Poden deixar-se col·locats uns tubs de drenatge i un embenat compressiu la primera nit.

Les pròtesis

Les pròtesis són de gel de silicona, anatòmicament dissenyades per a aquesta zona, les mides que pren el cirurgià indicaran quines són les apropiades.

Postoperatori

Ha de portar durant tres o quatre setmanes una samarreta de compressió específica. Els primers dies tindrà molèsties, de manera que se li receptarà medicació analgèsica. Cal fer uns cinc dies de repòs absolut i podrà reincorporar-se a la seva activitat professional al cap d'aquests dies, sempre que el cirurgià consideri que pot fer-ho en funció de l'evolució postoperatòria i del tipus de treball que realitzi. Per reiniciar l'activitat esportiva ha d'esperar un mes.

← Augment de pectorals Preguntes freqüents →

Comparteix aquesta pàgina: