93 488 11 00 whatsapp icon 683 55 94 05

Mètode Aspire

El tractament es basa que el pacient pot eliminar prop del 30% dels aliments que ha ingerit abans que les calories siguin absorbides pel cos.
La tècnica consisteix en la col·locació mitjançant endoscòpia d'un tub de silicona a l'estómac. Aquest tub es connecta amb l'exterior a través d'un port d'accés que se situa en l'abdomen.

Des d'aquest port d'accés es controla el contingut de l'estómac de manera que el pacient pot buidar una part d'aquest contingut a través del dispositiu connectat a l'estómac.
D'aquesta manera, el pacient pot eliminar al voltant del 30% dels aliments de l'estómac abans que les calories siguin absorbides pel cos, la qual cosa facilita la pèrdua de pes.

El procediment de col·locació es fa per endoscòpia i no requereix anestèsia general. El gran avantatge d'aquest sistema és que permet que el pacient pugui fer vida normal a tot moment.

Els principals avantatges són:

1).- El baix risc de la intervenció que és mínimament agressiva, amb molt poques complicacions que no són greus.

2).- La qualitat de vida del pacient que pot fer una vida completament normal

3).- Que el mateix pacient té el control sobre el dispositiu i sobre la malaltia si bé cal destacar que el tractament es complementa amb un programa de modificació de conducta alimentària i estil de vida que requereix supervisió mèdica.

Un programa de seguiment mèdic destinat a la modificació dels hàbits alimentaris, complementa el tractament. Una de les principals avantatges d'aquest nou sistema és que es tracta d'un procediment simple, eficaç i amb un índex de complicacions molt baix.

Comparteix aquesta pàgina: