93 488 11 00

Elevació de Pit (pexia)

La mastopèxia o elevació mamària és una intervenció quirúrgica que es porta a terme per rejovenir els pits d'una dona que han perdut turgència i fermesa, i això ha provocat una caiguda dels mateixos.

La mama és una glàndula externa que té com a única subjecció la pell. Els factors que influeixen per provocar una relaxació de la pell i de les estructures de fixació poden ser els canvis bruscos de pes, l'embaràs, la lactància i la llei de la gravetat. Aquests elements amb el pas del temps provoquen la seva caiguda i modificacions en la seva forma.

Dr. Mike Dewever Cirurgià Plàstic

indicacions

pits > elevacio de pit pexia | Clínica Rinos

Totes aquelles dones que desitgen recuperar l'aspecte dels seus pits que per diferents factors poden trobar caigudes i sense fermesa.

Dones amb malformació mamària, l'asimetria és la més comuna, per diferent mida o forma.

Les pacients a qui se'ls ha realitzat una intervenció per càncer, requereixen en ocasions d'aquest tipus de tècniques per a la seva reconstrucció.

Parlem de ptosi mamària davant d'una mama caiguda, la valoració es realitza tenint en compte l'alçada de l'arèola en relació al solc de la mama, la ptosi no té una relació directa amb el tamany del pit, pot fins i tot produir-se en pits petits.

En funció del grau de caiguda que presenta la mama utilitzarem diferents tècniques quirúrgiques:

  • Pits grans (tenen excés de pell, greix i glàndula)
  • Pits proporcionats en mida (només tenen excés de pell)
  • Pits caiguts amb molt poca glàndula

Hem de recórrer a la col·locació d'una pròtesi per donar més consistència i millorar la forma del pit. És imprescindible una visita de valoració amb el nostre equip de cirurgians per poder determinar quina és la tècnica més adequada en el seu cas.

Els nostres pacients ens expliquen la seva experiència

La Tècnica i la intervenció →

Comparteix aquesta pàgina: