93 488 11 00

Reducció de pit

La mamoplàstia de reducció és una intervenció quirúrgica que implica la reducció del pit a través de l'eliminació de greix, teixit mamari i pell. També es redueix el tamany de l'arèola si aquest és excessiu.

El seu objectiu és proporcionar el tamany adequat a la dona, buscant l'harmonia i les proporcions adequades i resoldre possibles problemes mèdics que puguin existir.

Prendre la decisió d'intervenir el pit quan aquest té una grandària excessiva, és en moltes ocasions, una decisió molt meditada. En el cas de cirurgia plàstica la reducció de volum no es tracta d'una decisió per motius únicament estètics. Moltes de les dones que decideixen sotmetre a aquesta intervenció estan preocupades perquè l'excés de volum els provoca molèsties físiques i interfereix en les activitats de la vida quotidiana.

Dr. Joan Pallarés Serrano.Cirurgià Plàstic

Indicacions

reducció de pit, mamoplàstia de reducció en clínica rinos

La mamoplàstia de reducció està indicada en dones que:

Hagin acabat el seu desenvolupament i presenten un volum desproporcionat en relació al seu tòrax o tinguin una asimetria important entre els seus pits.

Les dones amb mames grans solen tenir problemes a l'esquena, coll i irritacions a la pell en èpoques de calor. La finalitat d'aquesta intervenció és reduir la mida del pit i donar-li la forma adequada.

És important realitzar aquesta intervenció amb coneixement de tot el procés i després d'una reflexió de tots els aspectes de l'operació.

La tècnica i l'intervenció →

Comparteix aquesta pàgina: