93 488 11 00

Reducció de pit

La mamoplàstia de reducció és una intervenció quirúrgica que implica la reducció del pit a través de l'eliminació de greix, teixit mamari i pell. També es redueix el tamany de l'arèola si aquest és excessiu.

El seu objectiu és proporcionar el tamany adequat a la dona, buscant l'harmonia i les proporcions adequades i resoldre possibles problemes mèdics que puguin existir.

Les dones amb mames grans solen tenir problemes a l'esquena, coll i irritacions a la pell en èpoques de calor. La finalitat d'aquesta intervenció és reduir la mida del pit i donar-li la forma adequada.

Les nostres pacients ens expliquen la seva experiència

La tècnica i l'intervenció →

Comparteix aquesta pàgina: