93 488 11 00

La tècnica i l'intervenció

Hi ha diferents tècniques quirúrgiques en funció del tamany de la mama, de l'edat i de les característiques de la pacient. Després de l'estudi personal, el nostre equip mèdic decidirà la tècnica més adequada.

Diferents tècniques de reducció de pitDiferents tècniques de reducció de pit

En funció de les tècniques emprades a la cirurgia, hi haurà més o menys cicatrius: al voltant de l'arèola, vertical (des de l'arèola fins al plec submamari) i horitzontal (en el mateix plec), tal i com ho veiem a l'esquema, es determina la distància de l'arèola i el volum sobrant.

pits > reduccio de pit > la tecnica i l intervencio | Clínica Rinospits > reduccio de pit > la tecnica i l intervencio | Clínica Rinos

Aquest és un esquema real del resultat de l'intervenció, els punts ens indiquen les cicatrius resultants, en aquest cas, tres: al voltant de l'arèola, vertical i submamària. Quan la reducció de volum és menor, també es redueixen les cicatrius, sent suficients al voltant de l'arèola i vertical.

Estudi preoperatori

Prenem les mides per saber quin és el grau de reducció que es necessita. Aquest grau és el que ens marca la tècnica quirúrgica adequada, cada una d'elles comporta diferents tipus de cicatrius, també canviarem la posició de l'arèola i el mugró que passaran a una posició més alta, normalment a l'alçada del solc submamari.

L'intervenció

Eliminarem l'excés de pell, de glàndula i de greix i es recol·loca l'arèola al lloc i alçada que li correspon. En general aquesta intervenció dura de 1 a 2 hores.

La cirurgia és realitza amb anestèsia general i amb una o dues nits d'ingrés.

← Reducció de Pit El Postoperatori →

Comparteix aquesta pàgina: