93 488 11 00 whatsapp icon 683 55 94 05

La tècnica i l'intervenció

Hi ha diferents tècniques quirúrgiques en funció del tamany de la mama, de l'edat i de les característiques de la pacient. Després de l'estudi personal, el nostre equip mèdic decidirà la tècnica més adequada.

Diferents tècniques de reducció de pitDiferents tècniques de reducció de pit

En funció de les tècniques emprades a la cirurgia, hi haurà més o menys cicatrius: al voltant de l'arèola, vertical (des de l'arèola fins al plec submamari) i horitzontal (en el mateix plec), tal i com ho veiem a l'esquema, es determina la distància de l'arèola i el volum sobrant.

pits > reduccio de pit > la tecnica i l intervencio | Clínica Rinospits > reduccio de pit > la tecnica i l intervencio | Clínica Rinos

Aquest és un esquema real del resultat de l'intervenció, els punts ens indiquen les cicatrius resultants, en aquest cas, tres: al voltant de l'arèola, vertical i submamària. Quan la reducció de volum és menor, també es redueixen les cicatrius, sent suficients al voltant de l'arèola i vertical.

Estudi preoperatori

Prenem les mides per saber quin és el grau de reducció que es necessita. Aquest grau és el que ens marca la tècnica quirúrgica adequada, cada una d'elles comporta diferents tipus de cicatrius, també canviarem la posició de l'arèola i el mugró que passaran a una posició més alta, normalment a l'alçada del solc submamari.

L'intervenció i la Anestèsia

S'elimina l'excés de pell, greix i teixit mamari i es recol·loca l'arèola i el mugró en la seva nova posició En la majoria dels casos l'arèola es manté unida als seus vasos sanguinis i al seu nervis, mantenint la sensació normal o gairebé normal; però, en casos de grans reduccions pot ser necessari separar completament l'arèola i situar-la en la seva nova posició.
En general aquesta intervenció es porta a terme en un interval d'1 a 2 hores.
La cirurgia es realitza amb anestèsia general i amb una o dues nits d'ingrés.

Postoperatori

Després de la intervenció es deixa col·locat un embenat que es traurà a les 24 o 48 hores (fins a l'alta hospitalària). La majoria de les molèsties es controlen bé amb la medicació prescrita pel seu cirurgià plàstic, inicialment hi ha inflor, pot haver morats i, en alguns casos pèrdua temporal de la sensibilitat en les mames que es recupera amb el pas del temps.

Ha de limitar les activitats físiques fortes durant unes setmanes, fins que es recuperi de l'operació a criteri del cirurgià plàstic i depenent de l'evolució postoperatòria, la pacient podrà reincorporar-se a la seva vida laboral en una o dues setmanes.

Resultats

És important recordar que després d'una reducció les cicatrius són importants encara que amb el temps, les cicatrius aniran notant-se menys. Després d'una reducció mamària passaran uns mesos fins que els seus mames adquireixin l'aspecte definitiu; la reducció de pit és una de les cirurgies més gratificants per a les pacients, vostè estarà molt satisfeta amb el resultat de la reducció de mames.

← Reducció de Pit Preguntes freqüents →

Comparteix aquesta pàgina: