93 488 11 00 whatsapp icon 683 55 94 05

Tècniques endoscòpiques

Les tècniques endoscòpiques utilitzades en l'obesitat estan indicades en pacients amb IMC entre 28 i fins a 48 i en pacients amb IMC 28, pacients que hagin realitzat amb èxit tractaments anteriors com la pilota i que amb el temps hagin recuperat el pes perdut, pacients que desitgin un tractament permanent i en pacients que no vulguin sotmetre a procediments quirúrgics majors.

Entre les diferents tècniques existeixen balons intragàstrics amb diferent indicació segons el temps que hagin d'estar implantats. Aquests temps varien des de 6 mesos com el tradicional i més utilitzat ja 12 mesos com el baló ajustable Spatz, tenint aquest últim la possibilitat d'ajustar-lo en diferents etapes. Els pacients que per la seva obesitat precisen d'un tractament permanent està més indicada la Cirurgia POSE, Mètode Apollo O Mètode Aspire.

Comparteix aquesta pàgina: